Huy động tiền gửi cá nhân của ngân hàng có tốc độ tăng chậm  /// Ảnh: Ngọc Thắng

Tiền gửi cá nhân ở ngân hàng tăng chậm kỷ lục

06:52 23/07/2021 1

Tốc độ huy động tiền gửi dân cư của các ngân hàng thương mại đang ở mức thấp nhất trong vòng 9 năm trở lại đây, trong khi tiền gửi của khối tổ chức kinh tế lại có mức tăng cao hơn.