Bảo vật quốc gia - Kỳ 8: Bia Vĩnh Lăng - bản hùng ca trên đá

Bảo vật quốc gia - Kỳ 8: Bia Vĩnh Lăng - bản hùng ca trên đá

00:00 11/01/2014 0

Bia Vĩnh Lăng tại Lam Kinh (Thanh Hóa) do Nguyễn Trãi phụng thảo ghi lại thân thế, sự nghiệp của Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi không những có giá trị tài liệu lịch sử gốc, mà còn là tài liệu quý cho các nhà khoa học khi nghiên cứu về nghệ thuật trang trí, điêu khắc thời Lê.

Lam Kinh trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

Lam Kinh trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

03:00 27/09/2013 0

Sáng 26.9, tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (H.Thọ Xuân, Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ hội Lam Kinh 2013 và đón bằng công nhận Khu di tích lịch sử Lam Kinh là Di tích quốc gia đặc biệt.