Mặc dù gian khổ nhưng thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ luôn lạc quan và mong ngày thống nhất đất nước  /// Ảnh: Tư liệu

Những người thầm lặng làm nên lịch sử

0
Tôi chợt nhớ một người thanh niên trí thức đã hy sinh trong trận đánh đồn Tú Thủy ở đông Gia Lai đầu năm 1953. Đây là trận đánh công kiên gần như đầu tiên của Vệ quốc đoàn trung Trung bộ.