Thiên nhiên trong bụng

Thiên nhiên trong bụng

11:21 28/01/2022 0

Nhà nghiên cứu Jeff Leach đã sống cùng bộ lạc Hadza ở châu Phi để nghiên cứu về mối quan hệ giữa chế độ ăn và sức khỏe. Kết quả nghiên cứu cho thấy cách nhanh nhất để có được những nguyên liệu đóng góp cho quá trình giúp ta có một cơ thể khỏe mạnh như người Hadza là hỏi xin họ một ít… phân.

Tình dục nào phải chỉ để duy trì nòi giống, nhỉ! /// Shutterstock

Cuối cùng thì tình dục là để làm gì?

04:35 09/11/2019 24

Rất ít chủ đề khơi dậy nhiều sự quan tâm và tranh cãi như tình dục. Bất chấp tính phổ quát của bản năng cơ bản này, tình dục và mục đích của nó được các nhà tư tưởng khác nhau hiểu rất khác nhau.