‘Thành công cải cách mang đậm dấu ấn của Quảng Ninh’

‘Thành công cải cách mang đậm dấu ấn của Quảng Ninh’

0
‘Các tập đoàn đến Quảng Ninh đều được người đứng đầu tỉnh mời gọi chân thành. Chính sự thân tình, thủ tục nhanh chóng đã trở thành động lực quan trọng để những doanh nghiệp lớn hội tụ về đây’.