lam vinh mau

Xe chè Tàu giữa Sài Gòn 60 năm chưa bao giờ vắng khách

Xe chè Tàu giữa Sài Gòn 60 năm chưa bao giờ vắng khách

0
Xe chè Lâm Vinh Mậu bắt đầu lăn bánh từ năm 1958, do ông Lâm Vinh Mậu đứng bán. Sau này, ông Mậu ra nước ngoài định cư nên truyền lại nghề cho người cháu tên Hưng. Tính đến nay, xe chè Lâm Vinh Mậu đã tồn tại 60 năm ở Sài Gòn.