lancer evolution

Top 10 xe không xuất hiện vào năm 2016 - Phần 2: Thay máu

Top 10 xe không xuất hiện vào năm 2016 - Phần 2: Thay máu

0
Không giống các mẫu xe ở phần trước, những tên tuổi được nhắc đến dưới đây đều là “chiến binh” lừng lẫy một thời để lại dấu ấn không nhỏ trong lòng người tiêu dùng. Việc ra đi của những mẫu xe này là tất yếu để nhường chỗ cho các tân binh mang dòng máu mới.
Không giống như những mẫu xe ở phần trước, những tên tuổi được nhắc đến dưới đây đều là những “chiến binh” lừng lẫy một thời để lại dấu ấn không nhỏ trong lòng người tiêu dung. Việc ra đi của những mẫu xe này là tất yếu để nhường chỗ cho các tân binh mang dòng máu mới.
Không giống như những mẫu xe ở phần trước, những tên tuổi được nhắc đến dưới đây đều là những “chiến binh” lừng lẫy một thời để lại dấu ấn không nhỏ trong lòng người tiêu dung. Việc ra đi của những mẫu xe này là tất yếu để nhường chỗ cho các tân binh mang dòng máu mới.