Cận Tết, hoa tăng giá, hút hàng

Cận Tết, hoa tăng giá, hút hàng

10:21 22/01/2022 0

Hàng chục chiếc xe đông lạnh chuyên dùng xếp hàng chờ ở xã Hiệp An để chở hoa lay ơn ra Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc, miền Trung để kịp đưa ông Táo