Con đĩ đánh bồng - điệu múa nổi tiếng của làng Triều Khúc /// ẢNH: LÊ BÍCH

Làng trong phố

06:39 05/12/2020 5

Nếu một lần được sống trong một ngôi làng nhỏ của ngôi làng lớn Hà Nội, bạn sẽ trân giữ những kỷ niệm đẹp đó suốt đời.