'Đảo bộ đội' ở biển Tây Nam: Đỏ cờ trên Hòn Nhạn

'Đảo bộ đội' ở biển Tây Nam: Đỏ cờ trên Hòn Nhạn

06:04 17/12/2021 1

Hòn Nhạn là đảo đá nằm cách đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) hơn 5 km về phía tây nam. Trên đảo có mốc chủ quyền và đánh dấu điểm A1 đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam.