Nữ công nhân vệ sinh cần mẫn trong đêm  /// Ảnh: Trác Rin

Tiếng chổi đêm ở Sài Gòn

0
Đêm xuống, bên dòng xe và người hối hả ở TP.HCM, những anh chị công nhân vệ sinh môi trường vẫn cần mẫn với công việc của mình để đường phố sạch đẹp.