Lao động chưa đủ 15 tuổi phải được tạo điều kiện học văn hóa hoặc nghề

0 Thanh Niên Online

Đối với lao động chưa đủ 15 tuổi đã bỏ học, có nhu cầu được tiếp tục học văn hóa hoặc học nghề, người sử dụng lao động phải tạo điều kiện cho người đó được tham gia học theo nhu cầu.

Người chưa đủ 15 tuổi đi làm sẽ được tạo điều kiện học văn hóa, học nghề /// Ảnh minh họa: MỸ QUYÊN
Người chưa đủ 15 tuổi đi làm sẽ được tạo điều kiện học văn hóa, học nghề
Ảnh minh họa: MỸ QUYÊN

Chỉ làm việc 4 giờ/ngày

Bộ LĐ-TB-XH vừa ban hành dự thảo thông tư quy định về sử dụng lao động chưa đủ 15 tuổi làm việcTheo đó, người chưa đủ 15 tuổi chỉ được làm công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển về thể lực, học tập, phát triển trí lực, thẩm mỹ và nhân cách, tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi.

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức... chỉ tuyển dụng, sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi làm việc khi những người này có sức khỏe phù hợp với công việc được xác nhận bởi cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép hoạt động theo quy định của Luật Khám chữa bệnh và có đủ điều kiện được phép thực hiện khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế, có kiến thức và khả năng làm việc phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động và được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Chỉ được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi làm công việc nhẹ theo danh mục công việc dành cho lứa tuổi này do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH ban hành. Việc tuyển dụng phải có sự đồng ý của cha và mẹ hoặc người giám hộ của người chưa đủ 15 làm việc bằng văn bản. Thời gian làm việc của người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không được quá 4 giờ trong một ngày và 20 giờ trong một tuần, không được làm thêm giờ và không được làm việc vào ban đêm.

Đối với trẻ em chưa đủ 13 tuổi, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức... chỉ được tuyển dụng và sử dụng để làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa đủ 13 tuổi. Thời gian làm việc của người chưa đủ 13 tuổi không được quá 3 giờ trong một ngày và 15 giờ trong một tuần; không được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

Phải lập sổ theo dõi riêng

Đặc biệt, dự thảo thông tư chú trọng tới việc bảo đảm điều kiện học văn hóa, học nghề. Đối với người chưa đủ 15 tuổi làm việc, đang học văn hóa tại các cơ sở giáo dục, học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải bố trí thời gian làm việc phù hợp để người chưa đủ 15 tuổi có thời gian tiếp tục học văn hóa, học nghề.

Đối với người chưa đủ 15 tuổi làm việc đã bỏ học văn hóa, có nhu cầu được tiếp tục học văn hoá hoặc học nghề, người sử dụng lao động phải tạo điều kiện cho người đó được tham gia học văn hóa, học nghề theo nhu cầu.

Khi sử dụng lao động chưa đủ 15 tuổi làm việc phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp, phải lập sổ theo dõi riêng theo quy định. Sổ theo dõi này ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, số điện thoại (nếu có), công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả học nghề, học văn hóa. Đồng thời họ và tên, ngày tháng năm sinh cha, mẹ hoặc người giám hộ, quốc tịch, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, nghề nghiệp, số điện thoại (nếu có) và xuất trình sổ theo dõi khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm