Sinh viên tìm việc làm trong ngày hội tuyển dụng nghề nghiệp tại TP.HCM
 /// ẢNH: LÊ THANH

Tỷ lệ thất nghiệp của cử nhân, thạc sĩ giảm

1
Đây là số liệu mới nhất vừa được Bộ LĐ-TB-XH và Tổng cục Thống kê công bố. Theo đó trong quý 1/2017, cả nước có trên 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 8.300 người so với quý trước.