'Chuyện lạ' ở Đồng Tháp

'Chuyện lạ' ở Đồng Tháp

04:28 07/07/2020 0

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu hơn 700 lao động được xem là “chuyện lạ”, không phải địa phương nào trong nước cũng làm được.