Quy luật tự nhiên

Quy luật tự nhiên

3
Từ bao đời, những dòng sông đã được hình thành qua các quá trình kiến tạo của tự nhiên và trở thành một trong những thành phần không thể thiếu được của chu kỳ tuần hoàn nước để mang mưa trở về biển cả. Không phải ngẫu nhiên mà sông đã gắn liền với lịch sử hình thành của những xã hội phồn vinh bậc nhất trong lịch sử.
/form>