Lắt léo chữ nghĩa: Được voi đòi tiên

Lắt léo chữ nghĩa: Được voi đòi tiên

0
Về câu được voi đòi tiên, trang Tiếng Việt giàu đẹp (ngày 20.11.2019) cho biết: “Theo nhiều tư liệu thì câu thành ngữ này vốn bắt nguồn từ một món đồ chơi dân gian được nặn bằng bột màu mà nhiều nơi gọi là “tò he”.
Quạt nồng đắp lạnh: Đắp hay là ấp?

Quạt nồng đắp lạnh: Đắp hay là ấp?

0
Hiện nay, nếu vào Google và gõ thành ngữ quạt nồng đắp lạnh thì hầu hết các câu trả lời sẽ là quạt nồng ấp lạnh (ấp thay cho đắp).
Lắt léo chữ nghĩa: Nghĩa của một số 'yếu tố láy' (*)

Lắt léo chữ nghĩa: Nghĩa của một số 'yếu tố láy' (*)

0
 41. Na trong nết na: Na là một hình vị Hán Việt mà chữ Hán là [儺], Hán Việt tân từ điển của Nguyễn Quốc Hùng giảng là “đi đứng có ý tứ, phép tắc”. Hán điển (zdic.net) giảng là “bộ hành hữu tiết độ” [步行有節度].
 
Nghĩa của một số 'yếu tố láy' (*)

Nghĩa của một số 'yếu tố láy' (*)

0
20. Éo trong uốn éo: Éo là một hình vị gốc Hán, bắt nguồn ở một từ ghi bằng chữ [夭] mà âm Hán Việt hiện hành là yểu, ở đây có nghĩa là “co lại, không duỗi ra được”.
Lắt léo chữ nghĩa: Nghĩa của một số 'yếu tố láy'

Lắt léo chữ nghĩa: Nghĩa của một số 'yếu tố láy'

0
Từ điển từ láy tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học do Hoàng Văn Hành chủ biên (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994) đã thu nhận nhiều trường hợp bị mặc nhận là âm tiết láy (của các từ láy), trong khi đó vốn là những từ (hoặc hình vị) có (hoặc vốn có) đầy đủ ý nghĩa.
/form>