Lắt léo chữ nghĩa: 'Tự vẫn' và những từ liên quan

Lắt léo chữ nghĩa: 'Tự vẫn' và những từ liên quan

09:30 12/12/2021 0

Hiện nay, nhiều người sử dụng từ “tự vẫn” rất vô tư. Những hành động như nhảy xuống hồ, uống thuốc diệt cỏ, ăn lá độc, nhảy cầu... để tự chết thường được gọi là “tự vẫn”, tuy nhiên đây là cách dùng từ thiếu chuẩn xác.

 Lắt léo chữ nghĩa: Dốt đặc cán mai

Lắt léo chữ nghĩa: Dốt đặc cán mai

07:30 05/12/2021 0

Trong bài Dốt đặc cán mai ( Người lao động, 7.10.2018), Hoàng Tuấn Công viết: “Dốt đặc cán mai là cách nói hình tượng, nhấn mạnh thêm của “dốt đặc”. “Đặc” chẳng khác nào cái cán mai làm bằng gỗ, tức không biết một tí gì”.

Lắt léo chữ nghĩa: Cò bay thẳng kiếng

Lắt léo chữ nghĩa: Cò bay thẳng kiếng

06:30 17/10/2021 0

Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức, q.thượng, ghi nhận cò bay thẳng kiếng như vế đầu của cả câu Cò bay thẳng kiếng, chó chạy cong đuôi rồi giảng là “[tục ngữ] giàu có, ruộng đất rộng lớn”.

Lắt léo chữ nghĩa: Khóc tu oa

Lắt léo chữ nghĩa: Khóc tu oa

06:30 03/10/2021 0

Khóc tu oa là một ngữ vị từ khá phổ biến của phương ngữ Nam bộ. Đại Nam quấc âm tự vị của Huình-Tịnh Paulus Của đã ghi nhận ngữ vị từ này và giảng là “tiếng con nít mới lọt lòng mà khóc”. 

Lắt léo chữ nghĩa: 'Mạn tính' hay 'mãn tính'?

Lắt léo chữ nghĩa: 'Mạn tính' hay 'mãn tính'?

07:00 19/09/2021 5

Hiện nay có 2 cách viết bệnh mạn tính và bệnh mãn tính. Có từ điển cho rằng dùng mạn hay mãn đều được, do đó có những bác sĩ và nhà báo viết theo một trong 2 cách trên. Vậy, cách nào chính xác?

Cây mít tên Hán là ba la mật, nghe như từ ‘ba la mật’ hay ‘ba la mật đa’ trong kinh Phật, có lẽ vì vậy mà người ta hay trồng mít trong sân chùa. /// Ảnh: T.L

Lắt léo chữ nghĩa: ‘Ba la mật' nghĩa là gì?

10:00 05/09/2021 0

Trong Từ điển Nhật dụng thường đàm, Phạm Đình Hổ viết: ‘Ba la mật là quả mít’,  cách gọi của người Trung Hoa dùng để chỉ một loại cây ăn quả có tên khoa học Artocarpus heterophyllus, phân bố chủ yếu ở Ấn Độ và Đông Nam Á.