Nguyễn Văn Hạnh tại cơ quan công an /// Ảnh: Bách Hỷ

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

0
Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp ông Tư đang nhậu, Hạnh xông vào dùng ổ khóa vòng đánh vào mặt làm ông Tư bị hỏng mắt trái.