Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Lấy tư tưởng của Bác rọi từng suy nghĩ và hành động

0 Thanh Niên

Hôm qua (18.5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Võ Văn Thưởng (thứ hai từ phải sang) trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc /// Ảnh: Ngọc Thắng
Ông Võ Văn Thưởng (thứ hai từ phải sang) trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Ảnh: Ngọc Thắng

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc học tập và làm theo Bác đã, đang đi vào cuộc sống. Ông Thưởng đề nghị cần coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng vào Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, các nghị quyết và chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng

Theo ông Võ Văn Thưởng, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị phải lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, sát dân, “nói đi đôi với làm”, tạo động lực chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng cầu các cấp, các ngành. “Một số sự việc xảy ra vừa qua tại một số nơi có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là chưa sát dân, lắng nghe dân, giải quyết vấn đề chưa dân chủ và khoa học”, ông Thưởng nói.
Lấy tư tưởng của Bác rọi từng suy nghĩ và hành động - ảnh 1
Một số sự việc xảy ra vừa qua tại một số nơi có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là chưa sát dân, lắng nghe dân, giải quyết vấn đề chưa dân chủ và khoa học

Để công tác tuyên truyền, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, ông Võ Văn Thưởng lưu ý, điểm mấu chốt phải hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là những người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Ông Thưởng chia sẻ: “Thực tế, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác từ các chỉ thị 03, 05 cho thấy vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành bại trong tổ chức thực hiện ở từng đơn vị. Ở địa phương nào, đơn vị nào, đồng chí bí thư cấp ủy hiểu sâu sắc về yêu cầu vì sao phải học và làm theo Bác, ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương trước, làm trước, thì nơi đó việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ có nhiều sáng tạo và đạt kết quả cụ thể. Vì vậy, phải bắt đầu từ người đứng đầu và đề cao vai trò của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành”.

Nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ đảng viên

Theo ông Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, hầu hết các tỉnh ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư, MTTQ VN và các đoàn thể chính trị đã triển khai và ban hành các văn bản triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TƯ. Việc tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân, thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ vẫn có những hạn chế, khuyết điểm, đó là tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy còn ít, dẫn đến việc triển khai chỉ thị còn lúng túng, nội dung sao chép, thụ động. Nhiều ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư chưa thực sự quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan mình và chưa hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện theo ngành dọc. Việc xây dựng kế hoạch còn lúng túng; tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên công chức, viên chức còn hạn chế…

Chia sẻ tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN, cho biết trong quân đội việc học tập và làm theo Bác luôn được coi trọng hàng đầu. Ông Nghĩa khẳng định, Quân ủy T.Ư đã xác định phải tập trung xây dựng bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. “Giá trị của quân đội không phải là tàu ngầm, không phải là máy bay hiện đại, không phải là những quả tên lửa, mà chính là hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, sức mạnh vô địch để quân đội ta chiến đấu và chiến thắng trong suốt 70 năm qua cũng như thời gian sắp tới”, ông Nghĩa nói và cho biết đã ban hành 5 tiêu chí bộ đội Cụ Hồ trong toàn quân.

Theo ông Nghĩa, học tập và làm theo Bác cần phải hành động bằng những việc làm cụ thể. Trong quân đội cũng có phong trào mỗi ngày mỗi người làm một việc tốt, mỗi đơn vị có một việc tốt.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong quá trình thực hiện Chỉ thị về học tập và làm theo Bác, ngành công an đã đưa ra nhiều cách làm sáng tạo như phong trào 3 dám: dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Hoặc để các đối tượng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không phát hiện, ngăn chặn, dân bức xúc phản ánh mà không xử lý thì cũng bị cắt luôn thi đua… Từ đó đã làm chuyển biến tích cực tại nhiều đơn vị.

Ông Võ Văn Thưởng cho biết, tới đây T.Ư sẽ sớm có chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn học lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng; đồng thời có quy định hướng dẫn trao đổi, đối thoại với những cá nhân có ý kiến khác nhau về đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị sơ kết, Ban Tuyên giáo T.Ư đã khen thưởng 28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm