Tăng giờ làm thêm có đáng vui ?

Tăng giờ làm thêm có đáng vui ?

05:22 18/04/2022 1

Công đoàn suy nghĩ như thế nào khi giờ làm việc phải tăng thêm, hơn so với quy định - thứ mà chúng ta đã đấu tranh rất nhiều, rất lâu để luật hóa ngày làm việc 8 tiếng cho công nhân.

Năm 2022, TP.HCM sẽ lập thêm 300 công đoàn cơ sở

Năm 2022, TP.HCM sẽ lập thêm 300 công đoàn cơ sở

13:50 29/01/2022 0

Năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM sẽ thành lập 300 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có sử dụng từ 25 lao động trở lên; đồng thời phát triển 100.000 đoàn viên công đoàn.