Tết tri ân tại TP.HCM

Tết tri ân tại TP.HCM

06:44 09/01/2022 1

Trả lời Thanh Niên, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết Sở đã có tờ trình UBND TP.HCM về kế hoạch tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo tết với tổng dự toán kinh phí gần 900 tỉ đồng từ ngân sách.

Năm 2021, TP.HCM giảm các vụ tranh chấp lao động

Năm 2021, TP.HCM giảm các vụ tranh chấp lao động

16:03 31/12/2021 0

Trong năm 2021, TP.HCM xảy ra 7 vụ tranh chấp lao động ngừng việc tập thể, nguyên do vì người sử dụng lao động chưa thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, tuy nhiên, giảm so với cùng kỳ.