Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ

Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ

0
Sáng 15.2, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 với 1.350 thanh niên ở 9 huyện, TP: Tam Kỳ, Hội An, Thăng Bình, Đại Lộc,Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Nam Giang.
Thanh niên lên đường nhập ngũ

Thanh niên lên đường nhập ngũ

0
Ngày 26.2, tỉnh Bình Định tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2013, với 1.450 thanh niên lên đường nhập ngũ.