Thanh niên lên đường nhập ngũ

Thanh niên lên đường nhập ngũ

0
Ngày 26.2, tỉnh Bình Định tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2013, với 1.450 thanh niên lên đường nhập ngũ.