Nông nghiệp phải bắt đầu từ nông dân

Nông nghiệp phải bắt đầu từ nông dân

17:20 09/02/2022 0

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan từ khi còn là Bí thư tỉnh Đồng Tháp, một tỉnh chuyên về nông nghiệp đã biết cách vận động, tổ chức nông dân tham gia một tổ chức tự nguyện mang tên “Hội quán”.