Eximbank công bố thông tin bất thường vụ mất 245 tỉ đồng sổ tiết kiệm

Eximbank công bố thông tin bất thường vụ mất 245 tỉ đồng sổ tiết kiệm

0
Ngày 7.3, Eximbank công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc bà Chu Thị Bình, khách hàng gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP.HCM yêu cầu hoàn trả và tất toán tiền gửi trên các sổ tiết kiệm mở tại Eximbank chi nhánh TP.HCM.