Romeo phải chết!

Romeo phải chết!

0
Một lần trong dịp nói về lễ Tình nhân 14.2, dẫn dắt đến câu chuyện hôn nhân sắp đặt, cậu sinh viên gốc Ấn Độ ở Hà Lan đưa cho mọi người xem mẩu quảng cáo của gia đình đăng báo để tìm... chồng cho chị gái mình: “Tuyển người phối ngẫu cho con gái chúng tôi, là thạc sĩ khoa học, quốc tịch Canada, nghề nghiệp danh giá...”.