Bất hợp lý giá thịt heo

Bất hợp lý giá thịt heo

06:32 23/10/2021 3

Chiều 22.10, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá thực trạng chăn nuôi, tiêu thụ thịt heo và giải pháp tăng cường quản lý, bình ổn thị trường.