/// Ảnh: AFP/Getty Images

Uber nộp đơn xin IPO

19:57 08/12/2018 0

Uber Technologies vừa nộp giấy tờ cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm sau.