'Lệnh cấm' dạy nội dung ngoài sách giáo khoa: Bộ GD-ĐT giải thích là do hiểu nhầm!

0 Thanh Niên Online

Bộ GD-ĐT giải thích 'lệnh cấm' không dạy nội dung ngoài sách giáo khoa mà Bộ này ban hành hướng dẫn trước đó là do 'hiểu nhầm', do sơ suất trong diễn đạt văn bản, không đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ.

 /// Ảnh minh họa: Trung Dung
Ảnh minh họa: Trung Dung

Tuy nhiên, ai hiểu nhầm và ai hiểu không đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ thì không được nêu rõ ràng!

Được biết trước đó văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh (HS) từ năm học 2017 - 2018 do Bộ GD-ĐT ban hành có nội dung: “Tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa” đã gây sốc dư luận.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT giải thích: Tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3.10.2017, Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn: "Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa".

Theo ông Thành, do sách giáo khoa cụ thể hóa mục tiêu của chương trình nên ý cuối cùng trong câu này nhằm nhấn mạnh yêu cầu không dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Bộ cũng yêu cầu "bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu", nghĩa là không hạn chế giáo viên chỉ dạy học với ngữ liệu trong sách giáo khoa. Tuy nhiên việc diễn đạt như trên đã gây ra hiểu nhầm là Bộ chỉ cho phép giáo viên khai thác sử dụng sách giáo khoa để dạy học. Điều này không đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ.

Ông Nguyễn Xuân Thành khẳng định, trong quá trình tập huấn triển khai thực hiện sắp tới, Bộ sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về việc này để các nhà trường, giáo viên, học sinh thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm