Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

0 Thanh Niên Online

Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước các thế hệ thanh niên Việt Nam đã cùng cha ông chiến đấu kiên cường để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

"Tôi yêu Tổ quốc tôi" là phong trào lớn được Hội LHTN VN tổ chức những năm gần đây. /// Ngọc Thắng
"Tôi yêu Tổ quốc tôi" là phong trào lớn được Hội LHTN VN tổ chức những năm gần đây.
Ngọc Thắng

Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, tuổi trẻ đều là lớp người đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những tấm gương oanh liệt. Đặc biệt từ khi có Đảng, thanh niên Việt Nam đã liên tiếp lập nên những chiến công mới, viết tiếp những trang sử vàng vào lịch sử của dân tộc.

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của thanh niên, tổ chức Hội LHTN Việt Nam ra đời và đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự phồn vinh của đất nước. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 1
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 2
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 3
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 4
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 5
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 6
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 7
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 8
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 9
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 10
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 11
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 12
Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - ảnh 13
Nguồn: Cổng tri thức Thánh Gióng
Trên đây là lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm