Một cách dạy lịch sử thu hút học sinh

Một cách dạy lịch sử thu hút học sinh

14:15 24/04/2022 1

Các hoạt động ngoại khóa về nguồn giúp các em học sinh nắm những kiến thức cơ bản về lịch sử địa phương từ đó góp phần giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.