lien doan ls viet nam

Thay đổi cách nhìn

Thay đổi cách nhìn

0
Sự ra đời của luật Luật sư (LS), của Liên đoàn LS Việt Nam là kết quả không thể phủ nhận cải cách tư pháp. Thực tiễn hoạt động LS cũng phản ánh chân thực những khiếm khuyết của hệ thống các cơ quan tư pháp nói riêng và bộ máy hành chính nói chung.
/form>