Cơ hội lớn cho LienVietPostBank

Cơ hội lớn cho LienVietPostBank

11:48 04/05/2022 0

Con số kế hoạch lợi nhuận năm nay báo cáo là vậy, nhưng nhiều khả năng không hẳn vậy. "Của chìm" khi cụ thể hóa tại LienVietPostBank sẽ tạo khác biệt cho phần "của nổi"…