Apple hoàn thành phát triển iOS 16

Apple hoàn thành phát triển iOS 16

11:54 22/08/2022 0

Các kỹ sư của Apple đã hoàn thành công việc trên phiên bản iOS 16 chính thức mà Apple dự kiến phát hành đến các thiết bị tương thích vào đầu tháng 9 tới đây.