Lại hoãn live concert Khánh Ly ở Bình Dương

Lại hoãn live concert Khánh Ly ở Bình Dương

06:00 24/02/2015 0

Sau khi chồng Khánh Ly qua đời, Ban tổ chức live concert Khánh Ly ở Bình Dương (Công ty cổ phần Ánh Sao Dương và Công ty giải trí Đồng Dao) thông báo dời chương trình vào khoảng đầu tháng 3 thay vì 23.1.