Hơn 50% hàng quá cảnh bị kiểm tra có vấn đề

Hơn 50% hàng quá cảnh bị kiểm tra có vấn đề

10:24 04/12/2022 0

Kiểm tra 1.300 lô hàng quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP.HCM), đã phát hiện 676 lô hàng vi phạm (chiếm 52%), với tổng trị giá hàng gần 75 tỉ đồng.