Hiện trường vụ tai nạn /// Lê Lang

Lơ xe buýt bất cẩn bị chính xe buýt cán chết

0
Trong lúc lơ xe buýt di chuyển thùng trái cây ra cửa xe trong lúc xe buýt chuẩn bị tấp vào lề thì không may lơ xe bị hụt chân té ngã xuống đường và bị chính xe buýt cán chết tại chỗ.