Một cuộc phóng vệ tinh vào quỹ đạo của SpaceX. Ảnh nhỏ: Chuột bị ức chế myostatin có cơ bắp lớn hơn chuột bình thường /// AFP/chụp màn hình Evolving Sciences

Khi chuột lên vũ trụ

0
Chuột là con vật đứng đầu tiên trong 12 con giáp và cũng là một trong những loài đầu tiên được con người đưa vào vũ trụ.
Chuột biết... hát

Chuột biết... hát

0
(TNO) Các nhà nghiên cứu Mỹ khẳng định chuột nhà có thể học được các bài hát dựa trên âm thanh nghe được, giống như cơ chế học hát ở người và chim chóc.