logo facetime

Apple đăng ký bản quyền logo FaceTime mới

Apple đăng ký bản quyền logo FaceTime mới

0
(TNO) Trang PatentlyApple vừa công bố hình ảnh chứng minh rằng Apple đã đăng ký  bản quyền thương hiệu logo FaceTime mới, trước khi giới thiệu nền tảng iOS 7.