Lợi bất cập hại

Lợi bất cập hại

03:00 29/09/2013 0

Hai nhân viên đi thu nợ trò chuyện: - Cậu có nghĩ là nếu mình dẫn theo một con đại tinh tinh đi thu nợ thì hiệu quả hơn không?