ĐHĐCĐ HDBank 2022 thông qua kế hoạch tiếp tục tăng trưởng cao về quy mô, chất lượng

ĐHĐCĐ HDBank 2022 thông qua kế hoạch tiếp tục tăng trưởng cao về quy mô, chất lượng

17:21 27/04/2022 0

Ngày 26.4.2022, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HoSE: HDB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2022. Toàn bộ các báo cáo và tờ trình được thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Ngân hàng chia cổ tức 25%. ĐHCĐ đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với các thành viên quốc tế, đưa ngân hàng vào giai đoạn phát triển và hội nhập.

TPBank sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 34%

TPBank sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 34%

14:30 27/04/2022 0

Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 34% để tăng vốn điều lệ là một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại Đại hội Cổ đông thường niên của TPBank diễn ra sáng 26.4. Vốn điều lệ của TPBank sau khi tăng sẽ đạt trên 21.142 tỉ đồng, chạm gần tới mức 1 tỉ USD quy đổi.

MSB công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2021

MSB công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2021

16:39 17/01/2022 0

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MCK: MSB) vừa công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2021. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2021 gấp đôi so với năm trước, tổng tài sản tăng hơn 15%, tín dụng tăng trưởng 22%, trong khi nợ xấu chỉ còn 1,15%.