Phim truyền hình thời mì ăn liền

Phim truyền hình thời mì ăn liền

09:11 07/05/2012 0

Trên các kênh truyền hình, phim Việt vẫn là món ăn không thể thiếu. Phim lên sóng, hay dở thế nào thì cũng đã được trình diện trước khán giả. Nhưng làm phim thời gian khó, làm phim thời vội vội vàng vàng... Còn có nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới tỏ tường.