Lolita và những kiệt tác đến muộn

Lolita và những kiệt tác đến muộn

08:58 19/03/2012 0

Hiếm có một cuộc ra mắt sách nào mà sách vừa ra khỏi nhà in, số người thực đọc chắc chưa hết hai đầu ngón tay, lại có thể thu hút lượng người đến giao lưu, mua sách và...xin chữ ký của dịch giả đông như vậy (chiều 15-3 tại Hà Nội).