Long An còn 288 doanh nghiệp nợ hơn 103 tỉ đồng bảo hiểm

0 Thanh Niên

Ngày 1.12, ông Lê Thành Liếp, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Long An, cho biết toàn tỉnh hiện có 288 doanh nghiệp nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền nợ hơn 103 tỉ đồng.

Long An còn 288 doanh nghiệp nợ hơn 103 tỉ đồng bảo hiểm

 Hiện bảo hiểm xã hội tỉnh đã báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thu nợ bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi an sinh thiết thực của hàng ngàn lao động nói riêng, tình hình trật tự an toàn xã hội nói chung.

Trước mắt, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đôn đốc thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra các đơn vị cố tình né tham gia bảo hiểm cho người lao động; đồng thời nêu tên các doanh nghiệp nợ trên phương tiện thông tin đại chúng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm