Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM (bìa trái) tặng hoa cho những tấm gương “Người con hiếu thảo” tại TP.HCM - Ảnh: Như Lịch

Chữ hiếu thời nay đang bị… thách đố?

3
(TNO) “Chữ hiếu thời nay bị thách đố khi nó đang trải qua nền kinh tế thị trường. Có cơm cho cha mẹ ăn là có hiếu hay là nấu cơm cho cha mẹ ăn mới có hiếu?”.
/form>