Ai cần... viên gạch thời bao cấp?

Ai cần... viên gạch thời bao cấp?

12:46 22/04/2015 39

Chỉ một viên gạch xếp hàng nhưng lại phản ảnh được phẩm giá con người của một thời khốn khó nhưng trong trẻo: tự trọng, quy củ, nề nếp. Nhưng nay, mọi chuyện đã khác...