Ứng dụng CNTT cho người khuyết tật

Ứng dụng CNTT cho người khuyết tật

06:00 06/11/2014 0

Bộ GD-ĐT phối hợp với Tổ chức USAID và CRS của Mỹ đã tổ chức hội thảo “Triển khai thí điểm phần mềm tổng hợp tiếng nói, phần mềm đọc màn hình cho người khiếm thị và băng hình bài giảng cho học sinh khiếm thính lớp 5”.