lot tom

Vô địch lột tôm

Vô địch lột tôm

0
Ai mà chả biết lột tôm, nhưng lột như thế nào để được vinh danh mới là chuyện đáng nói. Mới đây, một phụ nữ Pháp đã trở thành người chiến thắng trong cuộc thi lột tôm quốc tế được tổ chức tại thị trấn Leffrinckoucke (Pháp).