Người đàn bà chạy

Người đàn bà chạy

07:08 20/11/2021 0

Những ngôi làng như Tak Pu, Long Riêu, Long Túc (xã Trà Nam, H.Nam Trà My, Quảng Nam) vẫn mãi nhớ về một cô giáo cứ cái gì cũng… xin. Xin về cho làng!