lua ca tinh

Nguyễn Ngọc Long Long vờ mượn xe máy của bạn gái rồi mang đi cầm lấy 7 triệu đồng tiêu xài /// Ảnh: Văn Tiến

Lừa cả tình lẫn tiền

1
Thấy chị T. có tài sản, Long giả vờ tán tỉnh để 'đào mỏ', lừa cả tình lẫn tiền
/form>