Coi thường người tiêu dùng

Coi thường người tiêu dùng

05:15 23/07/2018 5

Không có một giải thích nào có thể biện hộ cho hành vi cắt và thay mác sản phẩm của hệ thống siêu thị Con Cưng. Phải khẳng định luôn, đó là hàng giả và hành vi gian dối.

99% đàn ông thừa nhận đã lừa dối vợ

99% đàn ông thừa nhận đã lừa dối vợ

20:48 22/10/2017 0

Bạn sẽ khá sốc khi nghe những con số được tiết lộ qua một cuộc khảo sát về sự chung thủy ở 1.300 người của Công ty Ashley Madison (Canada) với dịch vụ hẹn hò qua mạng.